Cenník

Viac informácií o daných kurzoch nájdete na našej stránke Kurzy
           

Kurzy k získaniu vodičského oprávnenia sk.  B

Skupina vodičského oprávnenia

 

Cena

Správny poplatok (kolok)

sk. B 

(automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg)

 

 

 

649 eur

 

33 eur

 

Skupina vodičského oprávnenia

 

Cena

Správny poplatok (kolok)

Rýchlo kurz sk. B

(automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg)

 

 

 

1099 eur

 

33 eur

 

Skupina vodičského oprávnenia

 

Cena

Správny poplatok (kolok)

VIP kurz sk. B

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

 

 

1199 eur

 

33    eur v cene kurzu

    


Kondičné jazdy sk. B

 

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

Cena/vyučovacia hodina

Kondičné jazdy sk. B

(automobil do 3500 kg, príves)

 

25 eur/ 1. Vyučovacia hodina (45 min.)

Pri zakúpení 6 kondičných jázd na sk. B,BE   cena jednej jazdy (vyučovacia hodina ) je 22,5 eur

Pri zakúpení 10 kondičných jázd na sk. B,BE cena jednej jazdy (vyučovacia hodina ) je 20 eur

 

Ak máte záujem o kondičné jazdy najprv absolvujete zoznamovaciu jazdu zadarmo s inštruktorom, ktorý 

Vám na základe Vášho vedenia  vozidla alebo vozidla s prívesom odporučí po dohode s vami 

potrebný počet hodín kondičných jázd.

Doškoľovacie kurzy sk.  B,

 

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

                  Cena                 Správny poplatok (kolok)

Doškoľovací kurz sk. B,  

(automobil do 3500 kg)

 

349 eur                          16,50 eur

O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný

dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru. Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z 

výučby teórie  a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia,

na ktorú sa výcvik vykonáva.  

Kurz cúvania sk. B,

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

Cena

Kurz cúvania sk. B

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

150 eur

 

Ceny kurzov sú uvádzané bez správnych poplatkov (kolkov) okrem VIP kurzu na sk.B. Pri väčšom počte 

žiakov (trieda atď.)  je možné získať výraznú zľavu na daný kurz a v prípade spôsobu platby 30 eur mesačne

cez splátkovú spoločnosť  možnosť získania daru (napr. na stužkovú) viac informácií  v autoškole.

Spôsob platby

V autoškole Jozef GUĽÁŠ je možnosť výberu spôsobu platby:

 

-    Platba na splátky len od 22 eur mesačne cez splátkovú spoločnosť, kde po úspešnom ukončení kurzu (skúškou)

     si vyzdvihnete vodičský preukaz na dopravnom inšpektoráte. Výhodou tohto financovanie je, že kurz autoškoly 

     splácate už so získaným vodičským preukazom. Cena kurzu na splátky bez navýšenia.

 

-    Platba na splátky pred zahájením kurzu je potrebné zaplatiť  100 €. Zvyšnú sumu zaplatíte  v priebehu trvania kurzu.

     Ku dňu skúšky musí byť celková suma za kurz uhradená. Cena kurzu na splátky je bez navýšenia .

 

-    Platba celej sumy pri zahájení kurzu.

 

Platba môže byť realizovaná priamo v autoškole, kde sa vydá na uvedenú sumu pokladničný doklad.

Platba  môže byť realizovaná na účet:  IBAN  SK2809000000005070099483

Do poznámky : Uviesť Meno a priezvisko žiaka   

 

 

 

Kontakt

AUTOŠKOLA - Jozef GUĽÁŠ Letná 45
Rožňava
048 01
0915 968 278
0919 270 788
autoskola.gulas@centrum.sk